Veřejné projednání Státního programu EVVO

08.02.2016 02:06

Pozvánka MŽP viz -zde-.

8. února 2016 proběhlo veřejné projednání koncepce EVVO. Se sdružením Zvonečníku tuto koncepci vnímáme jako velmi dobrou a je v ní promítnuto, co jsme považovali za důležité (tedy i naše eko-edu vize). Zvláštní důraz vnímáme na řešení kontaktu veřejnosti s přírodou a spolupráci s aktéry ochrany přírody. Udržitelná spotřeba je jasně pojata také jako nástroj k udržitelné výrobě. Klima v souvislostech klade důraz na mitigační i adaptační opatření. Nechybí ani vzdělávání učitelů. Máme tu výsledek určitého restartu na MŽP po roce 2014.