Méně obalů a více místního ovoce do škol

21.07.2015 22:29

Školní projekt Ovoce a zelenina do škol je program podporovaný EU a SZIF. Žáci mají možnost využít přídělová balení ovoce. Program je ale v praxi poněkud v rozporu s politikami samotné EU. Nabízeno je ovoce dopravované na dlouhé vzdálenosti, rozhodně nejde obvykle o jablka a mrkev, jak navozují propagační materiály programu. Pokud EU chce snižovat emise, platí to i pro dopravu. Pokud EU chce snižovat produkci odpadů, již na školách by mělo být zřejmé, že toho lze dosáhnout redukcí obalů - například výdejem ovoce přímo z bedýnek. Se sdružením Zvonečníku jsme se zaptali na názor jedné krajské političky a politika.

 

Irena Ropková (radní pro sociální oblast a školství Magistrátu hl. m. Prahy) uvádí: "Projekt Ovoce a zelenina do škol má dobré cíle a osobně bych uvítala větší zapojení pražských škol do tohoto programu. Zároveň však považuji za nešťastné, že mnozí dodavatelé při distribuci ovoce využívají plastové obaly, které jen plní školní koše. Mnohem vhodnější je podle mě přímý rozdej z bedýnek."

 

Jiří Franc (předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého kraje) uvádí: "V našem kraji má ovocnářství nejen bohatou tradici, ale i živou současnost. Sídlí zde výzkumný ústav (VŠÚO Holovousy), výměra zdejších sadů představuje cca 10 % republikové plochy a Královéhradecký kraj podporuje i snahy o udržení krajových odrůd (Jaroměřská míšeň, Smiřické vzácné). Uvítal bych, kdyby bylo možné ve spojení s programem Ovoce a zelenina do škol také zlepšovat povědomí o regionálním ovocnářství a dbát na to, aby méně ovoce bylo spojeného s dopravou na tisíce kilometrů."

 

Foto: exotika1 exotika2 obaly1 obaly2