Blíží se Letní ekologická akademie

08.07.2016 11:07

V sobotu 30. července proběhne Letní ekologická akademie - Divoká Šárka 2016 s blokem věnovaným problematice moderních přístupů ke krajině a šetrné spotřebě ve výuce ZŠ a SŠ (viz pozvánka).

O akci projevila zájem ministryně školství Kateřina Valachová a zúčastní se jí zástupce MŠMT, ale také poradkyně premiéra PaeDr. Alena Gajdůšková. Diskutovat budeme také různé učební pomůcky. Zveme všechny ekovýchovné organizace a učitele, kteří chtějí svoji výuku obohatit, vyměnit si zkušenosti, mimo náročné období školního vyučování se dozvědět něco nového a zažít také oddychový program s výlety a koupáním v přírodním fenoménu Divoké Šárky.

 

Program:

9:10 Zahájení a moderování Patrik Eichler

9:15-9:45 Zakládání komunitních a školních zahrad s permakulturními principy

Eva Hauserová (Permakultura CS)

9:45-10:15 Opatření a levné "vychytávky" pro energeticky úsporné bydlení

Petr Dobrý (Zelenadomacnost.com)

10:15-10:30 Přestávka a volná debata

10:30-11:10 Voda v krajině: výhody a úskalí rybníků, poldrů a přehrad

Jakub Esterka (Koalice pro řeky), Petr Petřík (AV ČR)

11:10-11:25 Přestávka a volná debata

11:25-12:00 Bezpečné silnice: podchody pro obojživelníky, reflexní nátěry stromů

Jiří Francek (Naturaservis), Jakub Esterka (Arnika)

12:00-12:45 Odraz moderních přístupů ke krajině a šetrné spotřebě ve výuce ZŠ a SŠ

kulatý stůl s předřečníky

13:00-14:30 Oběd, siesta

14:30-18:00 Výlet do Šáreckého údolí a koupání

18:00-20:00 Restaurace, případně večerní promítání

Doplňkový program: ekologické výrobky a výstavy